Terapia czaszkowo – krzyżowa dla dzieci i dorosłych

dla dzieci i dorosłych

Terapia czaszkowo- krzyżowa

Biodynamiczna terapia czaszkowo krzyżowa (kraniosakralna, cranio).
Terapia czaszkowo krzyżowa wywodzi się z osteopatii i wyrosła na jej podstawach. Dlatego jej fundamentalne zasady są takie same, jak w ostoepatycznym podejściu do leczenia (można o nim poczytać w opisie osteopatii na tej stronie). W modelu biodynamicznym pracujemy zawsze w kontekście całości ludzkiego organizmu i tak postrzegamy każdy objaw. Mamy tu na myśli zarówno całość anatomii i fizjologii ludzkiego ciała, jak i jedność jaką stanowią ciało, emocje, umysł i ten szerszy, ponadosobisty wymiar (dla niektórych to duchowość).
Wychodzimy w niej z założenia, że naszym naturalnym stanem jest stan zdrowia, a nasze ciało wie jak i potrafi do tego zdrowia dążyć. W tej terapii poszukujemy istniejącego w organizmie zdrowia i ułatwiamy jego swobodne wyrażanie się we wszystkich wymiarach. Wspieramy czerpanie z wrodzonych każdemu sił i mechanizmów zdrowienia i równowagi – mówimy, że w terapii korzystamy z wrodzonej mądrości ciała, która zna najlepszy dla plan zdrowienia. Wprawny terapeuta potrafi słuchać tej mądrości i podążać za nią w procesie terapeutycznym.
Sama terapia jest niezmiernie delikatna i nieinwazyjna. Nie korzysta się tutaj z manipulacji czy mechanicznych technik manualnych. Dotyk jest subtelny, lekki, „słuchający” i w żadnym wypadku nie może być dla drugiej osoby źródłem dyskomfortu. Również sama uważna i otwarta obecność terapeuty ma duże znaczenie wspierające cały proces. Podczas terapii wszystko odbywa się ze zgodą i wiedzą klienta, w każdym momencie ma on kontrolę nad przebiegiem sesji i może komunikować terapeucie wszystko, co uzna za istotne.
Jednym z głównych i najbardziej leczniczych efektów terapii w tym podejściu jest głębokie wyciszenie układu nerwowego, co prowadzi do jego zrównoważenia oraz do stanu głębokiego odprężenia. W takim stanie wrodzone siły auto odnowy mogą operować najsprawniej i wzmacniają się wewnętrzne zasoby zdrowotne organizmu. Stopniowo odpuszczają głęboko utrzymywane napięcia i wzorce stresu, czasem uwalniają się emocje lub pojawiają się wspomnienia, jeśli leżały one u podłoża obserwowanych objawów.

W czym terapia cranio może pomóc?

Podobnie jak osteopatia, terapia czaszkowo krzyżowa ma szerokie spektrum zastosowań. Może pomóc wszędzie tam, gdzie przyczyną dolegliwości są: szeroko rozumiany stres (szczególnie ten długotrwały), napięcia fizyczne i emocjonalne, traumy, urazy, wypadki czy przebyte operacje. Dzięki swojej delikatności i regeneracyjnemu oddziaływaniu na układ nerwowy bardzo dobrze sprawdza się jako terapia wspomagająca lub uzupełniająca inne terapie, np.: leczenie farmakologiczne i szpitalne, inne terapie manualne (fizjoterapia, osteopatia, masaże itp.)
Okazuje się bardzo pomocnym uzupełnieniem i wspomaganiem działań w obszarze stomatologicznym, takich jak: leczenie ortodontyczne, stomatologiczne zabiegi chirurgiczne, problemy stawu skroniowo-żuchwowego, bruksizm, jak i wszelkie problemy napięciowe w obszarze twarzy (twarzoczaszki). Tutaj możliwa jest delikatna praca w jamie ustnej (przy zachowaniu wszelkich środków higienicznych).
Inne częste dolegliwości, z którymi klienci zgłaszają się na terapię cranio to np.: migreny, bóle głowy, szumy uszne, bezsenność, napięcia mięśniowe, problemy w układem trawiennym, oddechowym, sercowo-naczyniowym, przewlekłe dolegliwości bólowe, choroby autoimmunologiczne, dolegliwości psychosomatyczne, obniżony nastrój, nerwowość i niepokój, przemęczenie i stany wyczerpania.

Dla kogo?

Z terapii cranio bez przeszkód mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie. Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań, m.in. stany ostre (po wypadkach, urazach, udarach, operacjach itp.) czy niestabilne choroby psychiczne.
W przypadku dzieci i wszystkich osób niepełnoletnich terapia odbywa się przy obecności rodzica lub opiekuna.

Jak to wygląda w przypadku niemowlaków?

Praca z niemowlakami jest bardzo szczególna. Ze względu na niezmierną delikatność i nieinwazyjność jest bardzo bezpieczna. Zmiany zachodzą dużo szybciej niż u osoby dorosłej. Malutkie dzieci nie miały jeszcze czasu by utrwalić wzorce napięć i wykształcić kompensacje, a ich rozwijające się ciała i układy nerwowe mają ogromną plastyczność i elastyczność. Dlatego np. wszelkie asymetrie, deformacje czy urazy będące wynikiem procesu porodowego mają szanse bardzo szybko złagodnieć i wyrównać się.
Poród jest ogromnie mocnym doświadczeniem dla każdego noworodka i często jego nie w pełni jeszcze zintegrowane echa są przyczyną dolegliwości maluchów. Niemowlaki, nie mając jeszcze języka dla wyrażania swoich odczuć robią najczęściej poprzez płacz. Terapia czaszkowo krzyżowa pomaga dziecku w pełni zintegrować doświadczenia porodu i wczesnych etapów życia.
Podczas terapii dziecko może być cały czas w kontakcie z matką lub opiekunem – obecność najbliższego opiekuna ma jest ważna dla poczucia bezpieczeństwa dziecka, a to wspomaga proces terapii. Często efekty terapii odczuwa również sam opiekun, a więź nim i dzieckiem się wzmacnia.
W przypadku niemowlaków terapia czaszkowo krzyżowa może przynieść pomoc w łagodzeniu wielu dolegliwości i objawów, m.in. takich jak: trudności ze snem i z karmieniem, kolki, częsty lub utrzymujący się płacz, refluks, ulewanie, wymioty, odkształcenia i asymetrie poporodowe, zmiany skórne, napięcia mięśniowe.

Młodsze i starsze dzieci

Tutaj terapia czaszkowo krzyżowa również może okazać się pomocna, przede wszystkim wtedy, kiedy problemy czy trudności wynikają z braku równowagi w funkcjonowaniu układu nerwowego. Czyli np. nadpobudliwość, dolegliwości słuchowe, wzrokowe, nosowo-gardłowe, trawienne, nadwrażliwość sensoryczna, lęki i niepokoje, problemy ze snem itp. Z młodszymi i starszymi dziećmi terapia najczęściej odbywa się przy zabawie. Zaangażowanie dziecka w ciekawe zajęcie ułatwia rozwinięcie zaufania i nawiązanie relacji terapeutycznej, a terapeucie pozwala używać dotyku bez konieczności nakłaniania dziecka do dłuższego leżenia na stole do terapii.