Osteopatia

osteopatia

Czym jest osteopatia?

Osteopatia jest dziedziną medycyny o ponad stuletniej tradycji. Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Dostarczając organizmowi odpowiednich bodźców jesteśmy w stanie przywrócić mu jego pierwotną funkcjonalność m.in. poprzez pracę z układ nerwowym, krążeniowym, oddechowym, moczowo-płciowym, układem ruchu itp. Osteopatia przynosi szybkie i zarazem zaskakujące efekty terapeutyczne.
Osteopatia łączy w sobie akademicką wiedzę z anatomii, fizjologii i biomechaniki. Osteopata po zapoznaniu się z pacjentem, jest w stanie holistycznie przeanalizować, gdzie mogła pojawić się u niego bariera powodująca dysharmonię w ciele. 

Leczenie osteopatyczne opiera się na 4 zasadach:

1. Człowiek jest jednością obejmującą ciało, umysł i duszę

Organizm składa się z wielu kości, mięśni, ścięgien, powięzi i wielu innych organów, ściśle ze sobą połączonych różnymi obiegami. Te obiegi to np. układ nerwowy, krwionośny czy hormonalny. Poszczególne komórki ciała ciągle są ze sobą w kontakcie – przekazują sobie różne komunikaty czy reakcje. W ten sposób tworzy się wielka sieć różnych zależności, np. między narządami wewnętrznymi, a układem ruchu. Efekt? Uporczywy ból barku, wcale nie musi mieć swojej przyczyny, tam gdzie się spodziewasz. Może wynikać np. z dysfunkcji pracy wątroby. Dlatego tak ważna jest holistyczna perspektywa.

2. Każdy organizm potrafi samodzielnie się regulować, leczyć i utrzymywać w stanie zdrowia
 
Ciało to niezwykłe dzieło natury. Pracuje przez całą dobę, niezależnie od świadomości. Broni przed zarazkami, samo zabliźnia niewielkie rany, w czasie stresu uruchamia szereg reakcji adaptacyjnych. Czasem jednak może pojawić się problem, np. zbyt duże napięcie i stres mogą być stale gromadzone w ciele. Nie jest to złośliwość organizmu, a sposób żeby poradzić sobie np. z ładunkiem energetycznym jakie przyniosły silne emocje. Dlatego czasem trzeba mu pomóc powrócić do pierwotnego stanu równowagi , aby nadal mógł samodzielnie prawidłowo regulować współpracę wewnątrz narządów. 

3. Struktura i funkcja wzajemnie na siebie oddziałują
 
Zdrowe struktury (m.in.  mięśnie, nerwy, narządy, płyny ustrojowe) realizują w ciele różne zadania. Funkcje (np. przepływ krwi, trawienie, ruch, menstruacja) to poszczególne czynności wykonywane przez konkretne struktury. Organizm może działać sprawnie tylko wtedy, gdy są struktura nie jest chora. 

4. Krew i limfa jako czynniki spajające organizm
 
To one sprawiają, że Twoje ciało jest jednością. Poprzez osteopatyczną diagnostykę możliwe jest znalezienie miejsca, w którym doszło do zablokowania ich naturalnego przepływu. Uruchomienie drenażu żylnego i limfatycznego poprawia odżywienie tkanek, znosi napięcia i umożliwia usunięcie metabolitów, co przekłada się na Twoje lepsze samopoczucie. 

osteopatia pediatryczna

Czym jest osteopatia pediatryczna?

Osteopatia pediatryczna jest wyjątkową częścią osteopatii. Nawiązanie współpracy z ciałem dziecka, które nieustannie się rozwija, wymaga jeszcze więcej skupienia, zaangażowania, teoretycznej wiedzy i długoletniego doświadczenia osteopaty. Wymaga również powstania nici wzajemnego zaufania ze strony najmłodszych pacjentów, ich rodziców i terapeuty. 


Techniki osteopatyczne jakie wykorzystujemy podczas pracy z organizmem dziecka są niezwykle delikatne i całkowicie bezbolesne. Używamy do pracy wyłącznie własnych rąk, wiedzy i serca. Dla osób przyglądających się terapii, wykonywane ruchy mogą być niemal niewidoczne. Jednak podczas zabiegu dzieje się bardzo dużo, a efekty pracy mogą nieraz przerosnąć oczekiwania. Respektując ciało małego pacjenta, techniki osteopatyczne mają przede wszystkim równoważyć to, co zostało zaburzone, np. w wyniku nieprawidłowości w przebiegu ciąży, ciężkiego porodu naturalnego czy cesarskiego cięcia. 

Problemy najmłodszych pacjentów są inne niż te, z którymi zgłaszają się dorośli. Ciało, które dopiero się rozwija napotyka na inne przeszkody. Osoba dorosła często ma już swoje różne nawyki, natomiast dziecko od zera buduje świadomość swojego ciała. Wiedza osteopaty z zakresu anatomii, fizjologii i zastosowanie odpowiednich technik może skutecznie wyeliminować napięcia w ciele, co jest istotne m.in. w profilaktyce kształtowania się wzorców ruchowych. 

osteopatia uroginekologiczna

Czym jest osteopatia uroginekologiczna kobiet?

W osteopatii uroginekologicznej szczególnie ważne jest holistyczne zdrowie kobiety. Skupiamy się na wygaszaniu dolegliwości związanych głównie z miednicą mniejszą. Proces ten często jednak zaczyna od zrównoważenia pracy całego ciała – zanim rozwiązany zostanie problem ginekologiczny, konieczna może być najpierw praca z innymi obszarami ciała.

Kobiece ciało jest szczególnie wrażliwe na zmiany i zaburzenia naturalnej równowagi organizmu, np. związanej z gospodarką hormonalną. Dużym wyzwaniem jest również czas ciąży, porodu i okres poporodowy, których fizjologia bywa zaburzona. W dodatku często kulturowo jesteśmy nauczone, żeby z pokorą znosić różnego rodzaju ból, np. menstruacyjny. Natura jednak nie stworzyła nas do cierpienia. Jeśli organizm sygnalizuje ból, to alarmuje Cię, że dzieje się coś nieprawidłowego. Osteopata uroginekologiczny może pomóc przerwać tę nieszczęśliwą narrację i poprzez współpracę z Twoim ciałem, przywrócić fizjologiczne funkcjonowanie poszczególnych jego struktur. Osteopatia jest szeroko stosowana we współczesnej ginekologii. Jej techniki często pozwalają uniknąć zabiegów chirurgicznych oraz leczenia farmakologicznego. Ponadto zabiegi z zakresu osteopatii pozwalają wyregulować kobiecy cykl, co pozytywnie wpływa na m.in. na płodność.